Vertrouwenspersoon

MEIJER & VAN DER VLIS ADVOCATEN

Algemeen

Mr. Meijer is sinds de zomer van 2022 geregistreerd als LVV-registervertrouwenspersoon bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV). Zie de Gedragscode.

Mr. Meijer treedt slechts op als extern LVV-registervertrouwenspersoon. Dit veelal in samenspraak met de interne vertrouwenspersoon.

Mr. Meijer heeft hierbij de noodzakelijke deskundigheid door zijn werk- en levenservaring, met name in het arbeidsrecht en strafrecht, en kan hierdoor al een redelijke inschatting van de objectiviteit maken indien het tot een klacht komt, dan wel indien een integriteitskwestie voorligt waarvan zijn “sparrer” meent dat dit gemeld moet worden.

Overigens meent mr. Meijer dat de functie van LVV-registervertrouwenspersoon omgangsvormen en integriteit goed samen gaan. Er zijn immers naar alle waarschijnlijkheid steeds draagvlakken/raakpunten over en weer.

Mr. Meijer onderkent, dat indien hij als LVV-registervertrouwenspersoon wordt ingeschakeld, er meer kosten voor een organisatie gaan optreden en er een grotere afstand tot de organisatie is. Dit laatste zowel letterlijk als figuurlijk. Echter voor een kleinere organisatie is de keuze voor het hebben van een externe vertrouwenspersoon een goede optie om onpartijdigheid en onafhankelijkheid te kunnen uitstralen en als belangrijkste, ook te kunnen garanderen. Mr. Meijer kan die rol vervullen.

Werkwijze

Werkgevers worden steeds meer geconfronteerd met ongewenst gedrag c.q. ongewenste omgangsvormen op de werkvloer. En terecht! Immers veiligheid op de werkvloer hoort een must te zijn.

Hiertoe naar het zich laat aanzien het aanstellen van een vertrouwenspersoon verplicht wordt. Niet alleen ongewenste seksuele intimiteiten, maar ook pesten op het werk, discriminatie of geweld kunnen worden besproken met een vertrouwenspersoon. Zie: Nieuwe Wegwijzer Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen op de werkvloer.

Zo ook kunnen integriteitskwesties spelen. Bijvoorbeeld bij grootse interne fraude of zaken die het maatschappelijk belang/milieu aangaan. Zie: Huis voor Klokkenluiders.

De LVV-registervertrouwenspersoon kan dus van pas komen. Dit niet alleen om bij een “arbeidsconflict “ schade” te beperken, zie bijvoorbeeld ECLI:NL:RBGEL:2022:3584.

Wat doet de LVV-registervertrouwenspersoon:

Opvang & Begeleiding:
A. Opvangen melder: ruimte geven voor het verhaal en de emotie
B. Meedenken over mogelijke stappen
C. Begeleiden, nazorg geven
D. Doorverwijzen

Signaleren & Adviseren:
E. Sparren met leidinggevende(n)
F. Opmaak interne meldregeling.
G. Opstart interne klachtencommissie
H. Opmaak intern beleid Ongewenste Omgangsvormen
I. Opmaak intern beleid Integriteit

Presenteren & Informeren:
J. PR en voorlichting
K. Registreren van meldingen
L. Meeschrijven aan het Jaarverslag

Kosten

De abonnementskosten zijn € 200,00 per jaar voor de beschikbaarstelling op eerste afroep van de inzet van mr. M.J. Meijer als externe vertrouwenspersoon.

De uitvoering aan de functie van LVV-registervertrouwenspersoon wordt in principe gegeven ter plekke in de organisatie of op kantoor in Haarlem. Dit tegen een uurtarief van € 115,00 bij inzet. De reistijd naar ter plekke wordt berekend op 50% van het uurtarief.

Voor de opmaak van een interne meldregeling en het vormgeven van intern beleid aangaande hoe om te gaan Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit wordt een uurtarief gerekend van € 145,00. Uitgaande van een organisatie met minder dan 5 werknemers dit veelal 8 uur aan werkzaamheden met zich mee brengt. Alle prijzen zijn exclusief btw.

Onderstaande advocaat staat u bij:

https://mvadvocaten.nl/wp-content/uploads/2021/10/IMG_211026_MeijerVanderVlis_013-scaled.jpg
Mr. M.J. Meijer

Advocaat

https://mvadvocaten.nl/wp-content/uploads/2021/03/Meijer-en-van-der-vlis-advocaten-logo.png

KVK nummer: 34338288
BTW nummer: 8158.51650-B01

Volg ons:

CONTACT

Copyright © Meijer & van der Vlis Advocaten

Site made by: MarkOut