Gefinancierde rechtsbijstand

MEIJER & VAN DER VLIS ADVOCATEN

Wat is gefinancierde rechtsbijstand?

Volgens artikel 18 van de Nederlandse Grondwet heeft iedereen, ongeacht de hoogte van zijn of haar inkomen, recht op rechtsbijstand. Met name voor mensen met een laag inkomen heeft de overheid een systeem in het leven geroep dat bekend staat als gefinancierde rechtsbijstand ofwel pro deo.

Particulieren met een laag inkomen en/of weinig eigen vermogen komen in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. Om te weten te komen of uw inkomen en vermogen binnen de wettelijke grenzen vallen om in aanmerking te kunnen komen voor van overheidswege gefinancierde rechtsbijstand kunt u de tabel inkomens – en vermogensgrenzen bekijken. Vanaf 1 januari 2022 gelden nieuwe inkomens- en vermogensnormen voor de gesubsidieerde rechtsbijstand en mediation. Zie hier voor meer informatie.

Meer informatie over de gefinancierde rechtsbijstand is terug te vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand. Mocht u vragen hebben over het voorgaande dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Aanvraag

Indien u aanspraak maakt op gefinancierde rechtsbijstand dan zullen wij dit voor u aanvragen bij de Raad voor de Rechtsbijstand. U betaalt een eigen bijdrage die afhangt van uw inkomen en vermogen. Tijdens het kennismakingsgesprek zullen wij met u bespreken of u wel of niet in aanmerking komt voor de gesubsidieerde rechtsbijstand.

Eigen bijdrage

U betaalt altijd een eigen bijdrage als u gesubsidieerde rechtsbijstand ontvangt. De hoogte van uw eigen bijdrage hangt af van uw inkomen en vermogen. Hoe hoger het inkomen, hoe hoger de eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage betaald u direct aan ons. Tijdens het kennismakingsgesprek zal besproken worden hoe hoog uw eigen bijdrage zal zijn.

Peiljaarverlegging

Het is mogelijk dat u op dit moment minder inkomen en/of vermogen heeft dan twee jaar geleden. U kunt dan een verzoek tot peiljaarverlegging indienen. De Raad maakt een schatting van uw inkomen en vermogen van dat jaar.

OPENINGSTIJDEN
Ma-Vrij: 08:30 - 16:30
https://mvadvocaten.nl/wp-content/uploads/2021/03/Meijer-en-van-der-vlis-advocaten-logo.png

KVK nummer: 34338288
BTW nummer: 8158.51650-B01

Volg ons:

CONTACT

Copyright © Meijer & van der Vlis Advocaten

Site made by: MarkOut