Tarieven

MEIJER & VAN DER VLIS ADVOCATEN

UURTARIEF

Meijer & van der Vlis Advocaten hanteert een scherp en concurrerend uurtarief. Tijdens het kennismakingsgesprek zullen duidelijke afspraken worden gemaakt over het te hanteren uurtarief. Zo komt u achteraf niet voor onverwachte verrassingen te staan.

De overeengekomen wijze van declareren wordt schriftelijk aan u bevestigd. Tevens wordt er vooraf een inschatting van de kosten gegeven. Dit zodat u weet waar u aan toe bent.

Indien de werkzaamheden daartoe aanleiding geven wordt u eenmaal per maand een tussentijdse declaratie gezonden. Deze steeds uitvoerig gespecificeerde declaraties zijn opgebouwd uit honorarium, voorschoten, 6% kantoorkosten en 21% BTW.

Het honorarium is het bedrag dat in rekening wordt gebracht vanwege de aan uw zaak bestede uren. Verschotten zoals griffierechten en deurwaarderskosten worden rechtstreeks aan u doorbelast. Over het honorarium wordt 6% kantoorkosten berekend om de overheadkosten te dekken. Over honorarium en kantoorkosten dient de advocaat BTW te berekenen en af te dragen.

VASTE PRIJSAFSPRAKEN

In sommige, overzichtelijke gevallen kunnen afwijkende prijsafspraken worden gemaakt. Het is in dergelijke gevallen mogelijk om vaste tariefafspraken af te spreken. Tijdens het kennismakingsgesprek is er ruimte om dit nader te bespreken.

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING OF GEFINANCIERDE RECHTSHULP

Als u een rechtsbijstandverzekering heeft of lid bent van een vakbond, is uw verzekeraar of vakbond meestal bereid rekening te houden met uw uitdrukkelijke voorkeur voor een bepaalde advocaat. In dat geval zal de advocaat zijn rekening rechtstreeks aan uw rechtsbijstandsverzekeraar of vakbond kunnen sturen.

Particulieren met een laag inkomen en/of weinig eigen vermogen kunnen in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand (genaamd: toevoeging gefinancierde rechtsbijstand).

Om te weten te komen of uw inkomen en vermogen binnen de wettelijke grenzen vallen om in aanmerking te kunnen komen voor van overheidswege gefinancierde rechtsbijstand kunt u de tabel inkomens – en vermogensgrenzen bekijken. Vanaf 1 januari 2022 gelden nieuwe inkomens- en vermogensnormen voor de gesubsidieerde rechtsbijstand en mediation. Zie hier voor meer informatie.

Uitvoerige informatie over van overheidswege gefinancierde rechtsbijstand is te vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand, die met de afgifte van deze toevoeging is belast.

GRIFFIERECHT

Het griffierecht is een heffing (leges) die door partijen betaald moet worden voor een procedure. Het wordt ook wel aangeduid als vast recht. Het wordt niet geheven in strafzaken.

Het griffierecht moet vooraf betaald worden aan het gerecht waar de zaak dient. De griffier zendt hiervoor een rekening.

Als het griffierecht niet word betaald, dan is de kans groot dat de zaak niet in behandeling wordt genomen. Het griffierecht dient vooraf betaald te worden. Hoe hoog het griffierecht is hangt af van de soort zaak. De advocaat zal u kunnen vertellen wat het griffierecht in uw zaak is. U kunt dit ook zelf bekijken op www.rechtspraak.nl.

OPENINGSTIJDEN
Ma-Vrij: 08:30 - 16:30
https://mvadvocaten.nl/wp-content/uploads/2021/03/Meijer-en-van-der-vlis-advocaten-logo.png

KVK nummer: 34338288
BTW nummer: 8158.51650-B01

Volg ons:

CONTACT

Copyright © Meijer & van der Vlis Advocaten

Site made by: MarkOut