RegisterExecuteur

MEIJER & VAN DER VLIS ADVOCATEN

Nabestaanden ontzorgen

In het najaar van 2020 is mr. M.J. Meijer beëdigd als RegisterExecuteur. Dit na het vervolgen van een gespecialiseerde opleiding hiertoe. Hij thans als een zeer volwaardig testamentair executeur de nalatenschap van een erflater van het begin tot het einde afwikkelt. Dit op de manier zoals erflater zelf heeft bedoelt. Dit op de rechtmatige wijze zoals erflater dit in het testament zelf heeft laten vastleggen.

Mr. Meijer zijn kerntaak is het ontzorgen van erfgenamen. Dit van het begin tot het einde. Hij informeert instanties aangaande het overlijden, int vorderingen en (verzekerings-)uitkeringen. De slotaangifte inkomsten- en erfbelasting wordt opgemaakt. Uiteindelijk alles met als doel een finaal boedelverslag op te stellen, de opengevallen nalatenschap te verdelen en om hiertoe uiteindelijk de erfgenamen datgene als erfdeel te kunnen uitbetalen waar zij recht op hebben.

De vergoeding die mr. Meijer voor zijn werkzaamheden als RegisterExecuteur ontvangt is meestal 1% van het vermogen van erflater op het moment van overlijden. Let op: dit is wel afhankelijk van wat hiertoe door erflater in het testament is bepaald. Erflater kan hebben bepaald dat bijvoorbeeld de vergoeding hoger of lager is. Ook kan niets zijn bepaald.

Veelal wordt echter gewerkt tegen een uurtarief van € 155,00, te vermeerderen met een vaste kantoorkostenopslag/opmaak digitaal nalatenschapsdossier van € 400,00, beide bedragen te vermeerderen met btw. Bijkomende kosten van derden (bijvoorbeeld kosten notaris, makelaar, taxateur, fiscalist) worden apart in rekening gebracht.

In het kort

Al met al: het ontzorgen van de erfgenamen is bij mr Meijer de insteek indien hij als RegisterExecuteur wordt ingeschakeld. Dit conform de nadrukkelijke wens daartoe van erflater, waarbij de kosten hiertoe voor de baten uitgaan.

Voor meer informatie wordt verwezen naar https://nabestaandenontzorgen.nl/

Onderstaande advocaat staat u bij:

https://mvadvocaten.nl/wp-content/uploads/2021/03/Maarten-Meijer-1.png
Mr. M.J. Meijer

Advocaat

https://mvadvocaten.nl/wp-content/uploads/2021/03/Meijer-en-van-der-vlis-advocaten-logo.png

KVK nummer: 34338288
BTW nummer: 8158.51650-B01

Volg ons:

CONTACT

Copyright © Meijer & van der Vlis Advocaten

Site made by: MarkOut